Mida me oma töötajatele pakume?

Hindame kogemust.

  • Peame meeles tööjuubilare. Iga 5.täisaasta tööjuubeli puhul peab INTRAC oma töötajaid meeles kingituse ja tänukirjaga.


Loome ühtsustunnet.

  • Korraldame ühisüritusi, peame suvepäevi ja pidutseme jõuludel
  • Tähistame sünnipäevi.


Väärtustame peret.

  • Korraldame lastejõulupeo. Korraldame igal aastal oma töötajate lastele jõulupeo ja kingime jõulupakid.
  • Elame kaasa perekondlikele tähtsündmustele. Lapse sünni puhul peame vastseid vanemaid meeles kingitusega.


Hoolime tervisest.

  • Töökeskkond. Tagame kõigile töötajatele vastavalt tema ametikohale ja tööspetsiifikale sobiva tööruumi koos tööülesannete täitmiseks vajalike töövahenditega.
  • Kontrollime tervist. Hoolitseme pidevalt oma töötajate tervise eest ja korraldame perioodiliselt töötajate tervisediagnostikat. Toetame töötervishoiuarsti poolt määratud ennetusmeetmeid.
Tagasi