Meie juhtpõhimõtted

INTRAC Eesti kvaliteedi- ja keskkonnaalased juhtpõhimõtted metsa-, põllumajandus-, ehitus- ja materjalikäitlusmasinate, aiatehnika, tarvikute ja varuosade müümisel, teenindamisel ning remontimisel on järgmised:

 • parendame pidevalt juhtimissüsteemi toimivust ja mõjusust ning tulemusi;
 • tegutseme vastavuses õigusaktide ja muude üldtunnustatud nõuete ja normidega;
 • müüme vaid keskkonda säästvaid ja kliendi toodete-teenuste kvaliteeti tõstvat tehnikat;
 • hoiame ära saastamist ning vähendame oma tegevusest tulenevaid negatiivseid keskkonnamõjusid;
 • arendame ettevõtet, tõstame töötajate kompetentsi ja kvalifikatsiooni;
 • pakume kvaliteetseid müügitooteid ja teenuseid kliendi rahulolu tagamiseks;
 • tagame ettevõtte kontrollialal meie tegevusest mõjutatud teiste isikute ohutuse;
 • ennetame ja väldime hädaohtlikke olukordi ning tagame nende tekkimisel korral tegutsemiseks oma töötajatele vajalikud teadmised ja oskused;
 • identifitseerime, analüüsime ja ohjame süstemaatiliselt ettevõtte tegevusega kaasnevaid keskkonnaaspekte;
 • teavitame töötajaid ja koostööpartnereid kvaliteeditagamise ja keskkonnakaitse põhimõtetest;
 • parendame pidevalt töötajate töö-, puhke- ja olmetingimusi ning tööalast heaolu.
Tagasi