Kvaliteedipoliitika


Kliendikesksel mõtlemisel ja teeninduskvaliteedi tõstmisel on ettevõtte jaoks väga oluline roll. Meie juhtimispoliitika on suunatud klientide nõudmiste ja ootuste täitmisele, kogu ettevõtte tegevus peab olema soovituseks jätkuvale ärisuhtele.

Ettevõttes on juurutatud kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimise süsteemid, mis on vastavuses ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 standardite nõuetega. Sertifitseerimisfirma DNV GL on tunnistanud meie kvaliteedijuhtimise süsteemi vastavaks ISO 9001 standardile 20.detsembril 2002.a ning keskkonnajuhtimise süsteemi vastavaks ISO 14001 standardile 7.septembril 2018.a.

Juhtimissüsteemide täiustamine toimub igapäevalselt tööprotsesse analüüsides ja parendusi ellu viies. Tegevuses lähtume keskkonna- ja kvaliteedialastest juhtpõhimõtetest. Keskkonnateadlik mõtlemine tehnoloogiate ja lahenduste valikul tagab elamisväärse elukeskkonna ka järeltulevatele põlvedele.

 

Tagasi